POLITYKA PRYWATNOŚCI
(obowiązuje od 30. kwietnia 2018 roku)

Drogi Kliencie,
Naszym celem jest udostępnianie pieniędzy w uczciwy, prosty i zrozumiały sposób. Na tej stronie w sekcji Polityki Prywatności dowiesz się, jakie informacje zbieramy o Tobie, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Chcemy Cię zapewnić, że Twoje dane osobowe są chronione, a Polityka Prywatności jest regularnie ulepszana. Informacje o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności otrzymasz w wiadomości e-mail a najnowsza i obowiązująca jej wersja znajduje się w zakładce „Dokumenty”.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe wykorzystywane są do rozpatrzenia wniosku o pożyczkę (w tym zautomatyzowane profilowanie, które służy do przeprowadzenia oceny kredytowej), zawarcie umowy, a także, gdy ma to miejsce – przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi - Administratorem Twoich danych osobowych jest Kredytodawca: KIM Finance Sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa nr KRS 0000600780 lub MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Grzybowska 87, 00-844 Warszawa nr KRS 0000600366.

W kontekście Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, personalizowanie ofert i treści handlowych) współadministratorami są Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, nr KRS 0000453034, KIM Finance Sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa nr KRS 0000600780, MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Grzybowska 87, 00-844 Warszawa nr KRS 0000600366.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków, w tym określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126. poz. 715 ze zm.) oraz obowiązków archiwalnych. Ponadto jeśli się zgodzisz, będziemy wykorzystywać Twoje dane dla celów marketingowych, o których była mowa powyżej.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową na adres: iod@creamfinance.pl

Spis treści

 1. Jak gromadzimy informacje o Tobie?
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
 3. Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?
 4. W jaki sposób analizujemy informacje o Tobie?
 5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
 6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 7. Jakie są Twoje prawa?
 8. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc?1. Jak gromadzimy informacje o Tobie?

Informacje o Tobie zbieramy na kilka sposobów:

1.1. Informacje dostarczone przez Ciebie:

1.2. Informacje, które otrzymujemy o Tobie

Współpracujący z nami partnerzy przekazują nam informacje o Twojej aktywności w Internecie, m.in. dotyczące Twojego zachowania na stronach internetowych innych dostawców usług. Przedmiotowe informacje otrzymujemy jako podsumowanie, co pomaga nam zapobiegać oszustwom i lepiej zrozumieć Twoje potrzeby. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, tj. w momencie otrzymania Twojego wniosku o pożyczkę, jesteśmy zobowiązani do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie, a także na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych biur informacji kredytowych oraz gospodarczych lub zbiorów danych kredytodawcy. W celu poprawy jakości naszych usług oraz szybszego działania naszej strony internetowej, a tym samym szybkości procesu kredytowego, wraz ze współpracującymi z nami partnerami, zbieramy pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, zobacz naszą Politykę Cookies.2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Czy zostanie Ci przyznana pożyczka, jeżeli nie podasz nam tych danych? Czy możesz poprosić o poprawienie tych informacji?
Imię, nazwisko, PESEL, numer rachunku bankowego, adres korespondencyjny Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę; zawarcie umowy o kredyt konsumencki; kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • art. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
 • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 • art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Nie Tak
Informacje o Twoich dochodach, wydatkach, zawodzie, pracodawcy, Ocena zdolności kredytowej; analiza ryzyka kredytowego; profilowanie; zawarcie umowy o kredyt konsumencki.
 • art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • art. 22 ust. 2 lit. a RODO
Nie Tak
Informacje o rachunku bankowym Ocena zdolności kredytowej; zawarcie umowy o kredyt konsumencki.
 • art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych
Nie Tak
Nagrania audio z rozmów telefonicznych Obsługa pożyczki; wykonanie umowy
 • art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych
Nie Nie
Informacje o urządzeniach użytych podczas rejestracji na naszej stronie internetowej Ocena zdolności kredytowej, identyfikacja Klienta; zawarcie umowy o kredyt konsumencki.
 • art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
Nie Nie
Informacje pozyskane ze zbiorów danych biur informacji kredytowych oraz gospodarczych Ocena zdolności kredytowej; analiza ryzyka kredytowego; zawarcie umowy o kredyt konsumencki.
 • art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 59b ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim,
 • art. 105 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
Nie Nie
Imię, nazwisko, PESEL, e-mail, numer telefonu Wysyłka reklam i ofert; marketing bezpośredni; przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
Tak Tak
Imię, nazwisko, dane kontaktowe, umowa pożyczki, dokonane wpłaty, nagrania rozmów telefonicznych Windykacja należności (pozasądowa i sądowa)
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • prawnie uzasadniony interes wierzyciela
 • dochodzenie zapłaty roszczeń
 • art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych
Nie Tak3. Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wskazane przez Ciebie podczas ubiegania się o pożyczkę oraz podczas spłacania jej, aż do momentu spłaty całości zobowiązania.4. W jaki sposób analizujemy informacje o Tobie?

Ocena zdolności kredytowej
Upewniamy się, że działasz w dobrej wierze i w sposób zautomatyzowany oceniamy Twoją zdolność kredytową aby jak najszybciej udzielić Ci pożyczki. To pozwala nam zdecydować, czy pożyczymy Ci pieniądze, ile i pod jakimi warunkami. Jest to korzystne dla Ciebie, ponieważ poprzez rozważenie indywidualnych informacji o Tobie, dostosujemy warunki pożyczki do Twoich potrzeb. Opisany poniżej proces trwa około 15 minut.

Poniższa procedura automatycznego podejmowania decyzji opiera się na wymaganiach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która wymaga od nas przed udzieleniem Ci pożyczki, dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej. Takie działanie jest niezbędne do zawarcia umowy pożyczki. Niemniej jednak chcielibyśmy abyś wiedział, że masz prawo do uzyskania interwencji ze strony naszych pracowników w postaci indywidualnej analizy oceny Twojej zdolności kredytowej, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania tej decyzji. W procesie udzielania pożyczki i określania warunków pożyczki (sporządzania umowy) korzystamy z algorytmu, za pomocą którego analizujemy Twoje dane w czterech krokach:

Krok 1: Identyfikujemy Ciebie. Upewniamy się, że działasz w dobrej wierze.
Analizujemy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz aby wypełnić formularz rejestracyjny oraz informacje zebrane za pośrednictwem pól rejestracji online. Ponadto weryfikujemy ważność Twojego adresu e-mail, numerów telefonów i innych danych wprowadzonych do formularza. Na tym etapie wykorzystujemy zarówno informacje dostarczone przez Ciebie, jak i informacje dostarczone przez współpracującego z nami partnera Threatmetrix Inc. (więcej o Threatmetrix poniżej w pkt 5).

Na przykład: jeśli masz 17 lat, Twoje zgłoszenie nie spełnia ograniczeń wiekowych dla kredytobiorców, ponieważ nie jesteś pełnoletni, a my nie będziemy mogli pożyczyć Ci pieniędzy.

Jeżeli informacje zebrane w ramach Etapu 1 nie dają nam żadnym powodów aby wątpić w Twoją wiarygodność, algorytm oceny przechodzi do kroku 2.

Krok 2: Dbamy o to, abyś miał środki na spłatę pożyczki
Analizujemy informacje o Twoich dochodach i wydatkach. Na tym etapie korzystamy z informacji podanych przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, a także z informacji o Twoim zadłużeniu, historii kredytowej i wyciągu bankowym pozyskanych z baz danych dłużników oraz od biur informacji kredytowych i gospodarczych. W ten sposób tworzymy Twój profil.

Na przykład: Jeśli opóźniasz się w spłacie pożyczki, zmniejsza się możliwość uzyskania przez Ciebie nowej pożyczki. Jeżeli od dłuższego czasu zalegasz ze spłatą pożyczki i nie kontaktowałeś się z nami, niestety nie będziemy mogli ponownie pożyczyć Ci pieniędzy.

Jeśli informacje zebrane podczas kroku 2 nie wskazują, że nie możemy udzielić Ci pożyczki, algorytm oceny przechodzi do kroku 3.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie informacje otrzymujemy od biur kredytowych i gospodarczych oraz baz danych dłużników, skontaktuj się z nimi:


Krok 3: Obliczamy Twoją zdolność kredytową
Na tym etapie dokonujemy oceny ryzyka kredytowego i Twojej zdolności kredytowej. Ocena ryzyka kredytowego jest matematyczną formułą, która wykorzystuje wszystkie wcześniej zgromadzone informacje o Tobie. Ocena kredytowa wskazuje Twoją zdolność do spłaty kredytu i pomaga nam upewnić się, że będziesz w stanie spłacić swoją pożyczkę. Niższa ocena kredytowa wskazuje na większe ryzyko, że nie spłacisz pożyczki, a tym samym większe prawdopodobieństwo, że odmówimy Ci jej udzielenia.

Istotne parametry, które mają wpływ na Twoją historię kredytową:
Krok 4: Opinia eksperta na temat Twojej zdolności kredytowej (w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub niskiego ratingu kredytowego)
Jeśli z poprzednich etapów wynika, że popełniłeś błąd podczas wypełniania wniosku o pożyczkę lub jeśli Twoja ocena kredytowa jest niska, nasi pracownicy mogą zadzwonić do Ciebie w celu wyjaśnienia wątpliwości jakie się pojawiły co może wpłynąć na końcową ocenę kredytową. Na przykład możemy zadać Ci dodatkowe pytania dotyczące miejsca pracy i adresu zamieszkania. Niestety, nie będziemy mogli udzielić Ci pożyczki, jeśli nie uda nam się do Ciebie dodzwonić.

Jeśli będziemy musieli odmówić Ci udzielenia pożyczki, otrzymasz wyjaśnienie opisane w punkcie 6.

Reklama
Wszystkim naszym klientom oferujemy korzyści wynikające z lojalności oraz spłaty pożyczki w terminie. W tym celu masz możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie do Ciebie ofert handlowych. Jeżeli wyrazisz zgodę będziemy przedstawiać Ci specjalne ofertę, przygotowane na podstawie Twojego profilu, w odniesieniu do terminowości spłaty przyznanej Ci pożyczki.5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Korzystamy z różnych narzędzi i usług, które mają na celu ułatwienie naszej współpracy i przyspieszenie komunikacji. Z tej przyczyny ujawniamy Twoje dane osobowe takim dostawcom usług komunikacyjnych jak SerwerSMS Polska sp. z o.o. i VERCOM S.A. (usługa Email Labs). Pomagają nam przypomnieć Ci o terminach płatności oraz przesyłają oferty z nowymi usługami. Spółka z naszej grupy - CreamFinance Austria GmbH - oblicza Twoją ocenę kredytową na podstawie zgromadzonych o Tobie informacji.

Jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie wynikającym z umowy, rozważymy konieczność skorzystania z usług ekspertów windykacyjnych w celu odzyskania należności. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane w uzasadnionym interesie wierzyciela, w celu wyegzekwowania roszczenia. Jeśli zdecydujemy się przekazać dochodzenie zapłaty Twojego długu do dostawcy usług windykacyjnych, zostaną mu powierzone Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o zadłużeniu, kopia umowy pożyczki i wszelkie zmiany do niej oraz informacje o wszystkich poprzednich płatnościach.

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie udzielonego przez Ciebie upoważnienia, w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego do:


Wysyłamy informacje o Tobie także do naszego Partnera z USA, Threatmetrix Inc. (160 W Santa Clara St-Suite 1400 San Jose, CA 95113), aby zbadał Twoją wiarygodność i ocenił prawdopodobieństwo próby wyłudzenia pożyczki. Przekazanie tych informacji następuje w zgodzie z Art. 45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, notyfikowana jako dokument nr C/2016/4176.6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zapewniamy poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania danych. Regularnie testujemy, mierzymy i oceniamy skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z prawem.

UWAGA! Jeżeli nie osiągnąłeś wieku 21 lat, a mimo to wypełniłeś wniosek o pożyczkę, Twoje dane osobowe będą automatycznie usuwane.7. Jakie są Twoje prawa?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego też masz możliwość dowiedzieć się, co z nimi robimy i w jaki sposób je przetwarzamy, a w niektórych przypadkach poprosić nas o przetwarzanie ich w mniejszym zakresie, czy nawet wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie Twoich praw:


W sytuacji, w której na Twoje żądanie zostanie usunięty Twój Profil Klienta lub Twoje dane osobowe, w wyniku czego nie będziemy w stanie Ciebie zidentyfikować, a będziesz chciał w przyszłości zawrzeć nową umowę pożyczki, prawdopodobnie nie będziemy w stanie Ci zaoferować pożyczki na promocyjnych warunkach.8. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc?

Jeżeli masz pytania lub zastrzeżenia odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@creamfinance.pl.

Do jego zadań należy m.in. monitorowanie i dbanie o przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też zanim zwrócisz się do organu nadzorczego ze skargą, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

BACK